Skip to main content

Gorllewin yw'r gorau - cwpl o lefydd yng Ngorllewin Cymru

Ar ddiwedd mis Awst, gwariais cwpl o ddiwrnodau yng Ngorllewin Cymru. Er roedd hyn ond yn trip byr, ymwelais a nifer o lefydd dda, felly penderfynais ysgrifennu amdanyn nhw ar y blog. Dyma rhai o’r uchafbwyntiau!

 

Wright’s Food Emporium, Llanarthne

Dyma un o’r uchafbwyniatau’r taith. Mae Wright’s wirioneddol gwerth ymweld a. Café/deli gyda dewis eang o gaws, cigoedd a pethau eraill, sy’n cynnig bwyd dda iawn a detholiad gwych o gwrw – o fragdai lleol ac o rai o ser y byd cwrw crefft rhyngwladol, megis Mikkeller o Ddenmarc.

 

O ran cwrw Cymreig, roedd cwrw ar gael o Tenby Brewing, Gepiel, Wild Horse, Bluestone ac eraill. Roedd hefyd cwpl o gyrfau da ar dap, gan gynnwys cwrw gan The Kernel – bragdy bychan o Lundain.

 

Os rydych chi’n teithio tuag at Gaerfyrddin, baswn yn sicr yn argymhell detour bach i Wright’s.

 

Mae rhai son bod cynlluniau ar gyfer safle yng Nghaerdydd, gyda ffocws ar win. Gobeithiaf fod hyn yn wir (a gobeithiaf bydd cwpl o gyrfau ar gael hefyd!)

 

 

The Ginhaus Deli, Llandeilo

Diwrnod arall, deli arall. Eto, detholiad gwych o gaws a chig, gyda dewis eang o gin.

 

Dwi’n hoff iawn o’r ddeli hon… Mae’r tu-fewn yn atgoffa fi o selar gwin (mewn ffordd dda!), ac roedd ganddi awyrgyll swynol iawn yn y noswaith dan olau cannwyll.

 

Dim cwrw ar dap, on dewis da o gwrw mewn caniau a photeli, gan gynnwys cynyrch gan 4Four, Otley a Bluestone ymsyg eraill.

 

Dyle unrhyw daith i Landeilo cynnwys ymweliad i’r seren bach hon. Deli gwych.

 

 

The Angel Hotel, Llandeilo

Dyma tafarndy croesawgar a diddorol, llond cymeriad. Mae nifer o stafellau o gwmpas y tafarn, pob un gyda phersonoliaeth unigryw.

 

O ran cwrw, dewis da o gwrw Cymreig, gan gynnwys Gower a’r brand newydd adferwyd Celt.

 

Mae gan y tafarn hwn cynhesrwydd hen-fyd, sy’n gwneud e’n boblogaidd ymysg pobl lleol a thwristiaid hefyd.

 

SandBar, Tenby

Wel am dafarn bach anhygoel! Lleolwyd mewn buarth bach oddi ar Upper Frog St, dyma bar bach smart gyda décor modern, diwydiant ysgafn.

 

Tap y bragday ar gyfer bragdy lleol gwych Tenby Brewing Co, sy’n cynnig dewis ardderchog o gwrw lleol yn o gystal a detholiad da iawn o boteli Cymreig a Phrydeinig, yn cynnwys Crafty Devil, Otley, Heavy Industry, Arbor ac eraill.

 

Dyma bar a chegin cwrw crefft gwych… Yn fy marn i – un o’r goreun yng Nghymru!

 

Comments

Popular posts from this blog

Wales reaches 100 Breweries - the full list

For the first time since probably the 1930s, Wales now has over 100 active breweries. The last decade has seen a dramatic increase in the number of Welsh micro-breweries, with growth outstripping all other parts of the UK apart from London . Over the past couple of years, it has regularly been predicted that Wales would soon break the 100 brewery barrier, with 88 independent breweries recorded in 2015 . It now appears that we have reached that landmark figure. Below, we have listed all the active breweries in Wales – giving a total of 115. Four of those breweries are not yet brewing commercially (denoted by *). However, even discounting those 4 companies still leaves a total of 111 breweries operating in Wales. The geographic footprint of the breweries is impressive, with every local authority area in Wales (yes, all 22) having at least one brewery! In terms of size and scale, the list is very diverse – including long-standing giant Brains alongside newly established micro

Welsh Beer Review of 2017

As we approach the end of 2017 it seems like a good time to reflect upon the year. We've seen an exciting year of change on the Welsh beer scene and it would be impossible to capture every single development here. With that in mind, I've decided to list a few of the highlights below: Tiny Rebel First of all we start with arguably Wales’s biggest craft brewery, Tiny Rebel.  It’s been a big year for the Newport brewers, moving into a state of the art new premises in Rogerstone, enabling a significant expansion in production and the development of an onsite bar and brewery tours.  A slight down-note for Tiny Rebel has been the recent case involving the branding of their Cwtch beer. However, an optimist would note the significant publicity and exposure the brewery has received off the back of this episode… In spite of this recent blip, there’s no doubt that 2017 has been a great year for Tiny Rebel. Grey Trees The awards have been pouring in for the Aberdare br

100 Beers from Wales you must try: 1-10

In honour of Wales reaching 100 breweries in 2017, I will be seeking to review/profile 100 Welsh beers which you should try, with the intention of covering 100 different Welsh breweries… With no further ado, here are the first ten! Brains - Dark A fitting place to start. This beer is something of a Welsh - or at least a south Walian - icon. A beer of historic significance, harking back to the days of heavy industry, Brains Dark - a traditional dark mild - was a favourite amongst miners, steel workers and dockers. Some might consider the dark mild an unfashionable beer style, but Brains Dark is a cultural significant beer which still enjoys relatively high popularity. At 3.5% on cask, this is a solid session beer. Flavour-wise, notes of coffee, dark chocolate and a hint of liquorice give an interesting palate.  Conwy - Clogwyn Gold Clogwyn Gold from leading North Wales brewery Conwy is a traditional golden ale with a modern twist, utilising high quality North American hop