Skip to main content

Digwyddiadau Cwrw Mis Medi

Yn diweddar sylweddolais bod nifer o ddigwyddiadau cwrw crefft yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd/de dwyrain Cymru yn ystod mis Medi. Wrth gwrs mae hyn yn wych. Wedyn, sylweddolais bod rhaid i chi chwilio ar nifer o wefannau gwahanol er mwyn dod o hyd i’r manylion. Doedd dim rhestr new ddyddiadur gyfun ar gael, felly penderyfynais ddechrau un.

Mae gan yr isod tuedd tueg at Gaerdydd, one hoffwn ymledu’r rhestr i gynnwys digwyddiadau ar ledle Cymru gyfun - felt danfona neges neu gysylltwch trwy Drydar gydag unrhyw ddigwyddiadau i’w ychwanegu!

Medi 1/2 - 12 canoldydd tan 11yh - Tiny Rebel Brewfest
Cynhaliwyd yn y Depot ar Heol Dumballs, Caerdydd. 25 bragdy o Gymru a thu hwnt gyda seidr ayyb ar gael yn o gystal a bwyd stryd. Digwyddiad enfawr gyda llawer o gwrw dda!

Medi 2 - 12 tan 10yh - PIPES Bar Agored
Digwyddiad misol sy’n hynod o boblogaidd. Cynhaliwyd yn y bragdy ar Heol Y Brenin, Caerdydd. Llu o gwrw Pipes ar dap gyda bwyd gan Standard Burgers and Fries. 

Medi 6 - o 5yh - Gloucester Brewery Tap Takeover @ The Pen and Wig
Digwyddiad yn y tafarn sy’n boblogaidd gyda myfyrwyr a gweithwyr lleol yn Park Grove, Caerdydd. Bydd 8 Cwrw Casg a 3 Cwrw Keg ar gael. 

Medi 7 - o 7yh - Bluestone Brewing Tap Takeover @ St Canna’s Ale House
Digwyddiad gyda bragdy gwych o sir Penfro yn nhafarn-meicro llwyddianus St Cann’s, yn Nhreganna. 

Medi 9 - 11yb tan 11yh - Taith Cwrw Gwir Sir Flint- sawl safle ar draws y sir
Taith bws o amgylch 8 safely, gyda bws pob 20 munud. Dewis o dros 50 cwrw ar y daith! Yn cynnwys Meicroffest gyda Deva Craft a Hafod!

Medi 14 - 6yh ymlaen - Stoutfest 2 @ Brewdog 
Ail ffesitval stout gan Brewdog stout gyda stout gwych o draws y byd!!

Medi 15/16 - 12 tan 9yh- Lolffest2 @ Bragdy Twt Lol
Mae Bragdy Twt Lol yn cynnal ffestival yn arddangos eu cwrw yn y bragdy ar Ystad Diwydiannol Trefforest gyda bwyd ar y Dydd Sadwrn. 

Medi 16, 23 & 30 - 6pm ymlaen - Oktoberfest experience @ St Canna’s Ale House
Tair Ddydd Sadwrn yn olynnol - bwyd a chwrw Almaenaidd!

Medi 21/22/23 - 11yb tan 11yh - Great Welsh Beer & Cider Festival 2017
Cynhaliwyd yn y Depot, Caerdydd, Dyma digwyddiad poblogaidd gyda dros 140 o gyrfau gwahanol a dros 60 seidr hefyd. Mi fydd bwyd stryd, cerddoriaeth a sesiynau “cwrdd a’r bragwyr” gyda nifer o fragwyr Cymreig. 

Medi 23- 11yb to 11yh - Conwy Real Ale Trail
Taith gwych arall ar y bws, gyda nifer o dafarndai da a dwy fragdy ysgubol- Wild Horse a Chonwy!

Medi 28 - o 6yh - Stone Berlin Tap Takeover @ Brewdog

Digwyddiad tap takeover gyda bragdy byd enwog o afordir orllwrinol yr UDA, Stone Brewing gyda chwrw yn dod o’i safle bragu Ewropeaidd yn Berlin. Cyfle gwych i fwynhau Cwrw byd-enwog!

Comments

Popular posts from this blog

Wales reaches 100 Breweries - the full list

For the first time since probably the 1930s, Wales now has over 100 active breweries. The last decade has seen a dramatic increase in the number of Welsh micro-breweries, with growth outstripping all other parts of the UK apart from London . Over the past couple of years, it has regularly been predicted that Wales would soon break the 100 brewery barrier, with 88 independent breweries recorded in 2015 . It now appears that we have reached that landmark figure. Below, we have listed all the active breweries in Wales – giving a total of 115. Four of those breweries are not yet brewing commercially (denoted by *). However, even discounting those 4 companies still leaves a total of 111 breweries operating in Wales. The geographic footprint of the breweries is impressive, with every local authority area in Wales (yes, all 22) having at least one brewery! In terms of size and scale, the list is very diverse – including long-standing giant Brains alongside newly established micro

Welsh Beer Review of 2017

As we approach the end of 2017 it seems like a good time to reflect upon the year. We've seen an exciting year of change on the Welsh beer scene and it would be impossible to capture every single development here. With that in mind, I've decided to list a few of the highlights below: Tiny Rebel First of all we start with arguably Wales’s biggest craft brewery, Tiny Rebel.  It’s been a big year for the Newport brewers, moving into a state of the art new premises in Rogerstone, enabling a significant expansion in production and the development of an onsite bar and brewery tours.  A slight down-note for Tiny Rebel has been the recent case involving the branding of their Cwtch beer. However, an optimist would note the significant publicity and exposure the brewery has received off the back of this episode… In spite of this recent blip, there’s no doubt that 2017 has been a great year for Tiny Rebel. Grey Trees The awards have been pouring in for the Aberdare br

100 Beers from Wales you must try: 1-10

In honour of Wales reaching 100 breweries in 2017, I will be seeking to review/profile 100 Welsh beers which you should try, with the intention of covering 100 different Welsh breweries… With no further ado, here are the first ten! Brains - Dark A fitting place to start. This beer is something of a Welsh - or at least a south Walian - icon. A beer of historic significance, harking back to the days of heavy industry, Brains Dark - a traditional dark mild - was a favourite amongst miners, steel workers and dockers. Some might consider the dark mild an unfashionable beer style, but Brains Dark is a cultural significant beer which still enjoys relatively high popularity. At 3.5% on cask, this is a solid session beer. Flavour-wise, notes of coffee, dark chocolate and a hint of liquorice give an interesting palate.  Conwy - Clogwyn Gold Clogwyn Gold from leading North Wales brewery Conwy is a traditional golden ale with a modern twist, utilising high quality North American hop