Skip to main content

Digwyddiadau Cwrw Mis Medi

Yn diweddar sylweddolais bod nifer o ddigwyddiadau cwrw crefft yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd/de dwyrain Cymru yn ystod mis Medi. Wrth gwrs mae hyn yn wych. Wedyn, sylweddolais bod rhaid i chi chwilio ar nifer o wefannau gwahanol er mwyn dod o hyd i’r manylion. Doedd dim rhestr new ddyddiadur gyfun ar gael, felly penderyfynais ddechrau un.

Mae gan yr isod tuedd tueg at Gaerdydd, one hoffwn ymledu’r rhestr i gynnwys digwyddiadau ar ledle Cymru gyfun - felt danfona neges neu gysylltwch trwy Drydar gydag unrhyw ddigwyddiadau i’w ychwanegu!

Medi 1/2 - 12 canoldydd tan 11yh - Tiny Rebel Brewfest
Cynhaliwyd yn y Depot ar Heol Dumballs, Caerdydd. 25 bragdy o Gymru a thu hwnt gyda seidr ayyb ar gael yn o gystal a bwyd stryd. Digwyddiad enfawr gyda llawer o gwrw dda!

Medi 2 - 12 tan 10yh - PIPES Bar Agored
Digwyddiad misol sy’n hynod o boblogaidd. Cynhaliwyd yn y bragdy ar Heol Y Brenin, Caerdydd. Llu o gwrw Pipes ar dap gyda bwyd gan Standard Burgers and Fries. 

Medi 6 - o 5yh - Gloucester Brewery Tap Takeover @ The Pen and Wig
Digwyddiad yn y tafarn sy’n boblogaidd gyda myfyrwyr a gweithwyr lleol yn Park Grove, Caerdydd. Bydd 8 Cwrw Casg a 3 Cwrw Keg ar gael. 

Medi 7 - o 7yh - Bluestone Brewing Tap Takeover @ St Canna’s Ale House
Digwyddiad gyda bragdy gwych o sir Penfro yn nhafarn-meicro llwyddianus St Cann’s, yn Nhreganna. 

Medi 9 - 11yb tan 11yh - Taith Cwrw Gwir Sir Flint- sawl safle ar draws y sir
Taith bws o amgylch 8 safely, gyda bws pob 20 munud. Dewis o dros 50 cwrw ar y daith! Yn cynnwys Meicroffest gyda Deva Craft a Hafod!

Medi 14 - 6yh ymlaen - Stoutfest 2 @ Brewdog 
Ail ffesitval stout gan Brewdog stout gyda stout gwych o draws y byd!!

Medi 15/16 - 12 tan 9yh- Lolffest2 @ Bragdy Twt Lol
Mae Bragdy Twt Lol yn cynnal ffestival yn arddangos eu cwrw yn y bragdy ar Ystad Diwydiannol Trefforest gyda bwyd ar y Dydd Sadwrn. 

Medi 16, 23 & 30 - 6pm ymlaen - Oktoberfest experience @ St Canna’s Ale House
Tair Ddydd Sadwrn yn olynnol - bwyd a chwrw Almaenaidd!

Medi 21/22/23 - 11yb tan 11yh - Great Welsh Beer & Cider Festival 2017
Cynhaliwyd yn y Depot, Caerdydd, Dyma digwyddiad poblogaidd gyda dros 140 o gyrfau gwahanol a dros 60 seidr hefyd. Mi fydd bwyd stryd, cerddoriaeth a sesiynau “cwrdd a’r bragwyr” gyda nifer o fragwyr Cymreig. 

Medi 23- 11yb to 11yh - Conwy Real Ale Trail
Taith gwych arall ar y bws, gyda nifer o dafarndai da a dwy fragdy ysgubol- Wild Horse a Chonwy!

Medi 28 - o 6yh - Stone Berlin Tap Takeover @ Brewdog

Digwyddiad tap takeover gyda bragdy byd enwog o afordir orllwrinol yr UDA, Stone Brewing gyda chwrw yn dod o’i safle bragu Ewropeaidd yn Berlin. Cyfle gwych i fwynhau Cwrw byd-enwog!

Comments

Popular posts from this blog

Wales reaches 100 Breweries - the full list

For the first time since probably the 1930s, Wales now has over 100 active breweries.
The last decade has seen a dramatic increase in the number of Welsh micro-breweries, with growth outstripping all other parts of the UK apart from London. Over the past couple of years, it has regularly been predicted that Wales would soon break the 100 brewery barrier, with 88 independent breweries recorded in 2015. It now appears that we have reached that landmark figure.
Below, we have listed all the active breweries in Wales – giving a total of 115. Four of those breweries are not yet brewing commercially (denoted by *). However, even discounting those 4 companies still leaves a total of 111 breweries operating in Wales.
The geographic footprint of the breweries is impressive, with every local authority area in Wales (yes, all 22) having at least one brewery! In terms of size and scale, the list is very diverse – including long-standing giant Brains alongside newly established microbreweries.
The r…

100 Beers from Wales you must try: 11-20

Here is the second post for the ‘100 Beers from Wales you must try’ series, taking us through numbers 11 to 20:

11. Crafty Devil - Safe as Milk Canton’s Crafty Devil are establishing themselves as a prominent player on the Welsh craft beer scene. A really high quality stout. An earthy and slightly smoky nose which leads to a strong flavour of black coffee with an almost charcoal-like flavour in the background. A smooth and creamy stout with a rich earthy finish. 
12. Hopcraft - Profits of Doom Pontyclun brewery Hopcraft’s Profits of Doom is another very good Welsh stout. Woodsmoke and earthiness on the nose, which follows onto the palate with the interesting addition of dark fruits (berries and cherries), giving a slightly sweet malt kick. A slightly sharper finish than you might expect. An interesting beer. 
13. Grey Trees - Afghan Pale Ale Aberdare’s Grey Trees are one of Wales’ most acclaimed breweries of recent years and deservedly so. Afghan Pale is an awarding winning ale which uses v…

A craft beer guide to Cardiff

A few years ago the Guardian produced a list of the top 10 craft beer pubs in Cardiff. Walesonline has produced a couple of similar lists, but inevitably such lists become outdated as some bars close whilst new ones open. 
The purpose of this post is to provide an up to date guide to the craft beer pubs/bars in Cardiff. I've decided not to rank them, or to limit the list to 10 because I believe it's important to try to present a holistic depiction of the thriving craft beer scene in Cardiff. 
In the last few years I've visited quite a few cities in the U.K. and Europe, as well as a couple in North America. I genuinely believe that Cardiff stands out as a high quality craft-beer destination. More needs to be done to promote Cardiff as a great destination for a city break, and the city’s flourishing craft beer scene could be a key element of its appeal. 
Before I start, one caveat: I've not included bottle shops - although there are some great ones in Cardiff. The focus here…